Rinnakkaisten venelaiturien keskinäinen etäisyys

Rinnakkain olevien laiturien sopiva väli keskilinjasta mitattuna uppoumaveneille tarkoitetuissa laitureissa on n 40-50 m. Pienille perämoottoriveneille väli minimissään voi olla 30 metriä. Tälläiseen väliin ei sitten myöhemminkään voi sijoittaa uppoumarunkoisia veneitä.